ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχείρησεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. Α.Μ.Θ.» την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 στην Έδρα της «Κοιν.Σ.Επ. Τ.Ε.Α.Π.Π.» (Αγ. Χριστοφόρου 9, 640 03 Κρηνίδες, Καβάλα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο diktyokoinsepamth@gmail.com
είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δικτύου: http://www.diktyokoinsepamth.gr/
και τη σελίδα μας στο facebook : http://www.facebook.com/diktyokoinsepamth/